Zapis naddziałowy jako uprawnienie małżonka dziedziczącego z ustawy

Małżonek dziedziczący z ustawy może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. 

Określenie " ponad swój udział spadkowy" oznacza , że uzyskane przedmioty nie mogą ulec zaliczeniu na przysługujący mu udział spadkowy.

 

Uprawnienie to ( art. 939 kc ) powstaje przy spełnieniu następujących przesłanek:

Czytaj więcej...

Separacja faktyczna a obowiązek alimentacyjny

Ostatnio zdałam sobie sprawę, jak wiele kobiet nie uświadamia sobie wartości swojej pracy na rzecz rodziny. A przecież Prawo Rodzinne i Opiekuńcze stoi po ich stronie. 

Czytaj więcej...

Dziedziczenie dziadków - czwarta grupa krewnych

Ostatnią grupą krewnych dochodzących do dziedziczenia z ustawy są DZIADKOWIE i ich ZSTĘPNI.

Chodzi o dziedziczenie po wnukach.

Czytaj więcej...

Darowizny a wysokośc zachowku

Obliczanie zachowku może wydawać się skomplikowane. Warto zatem wiedzieć , które z dokonanych przez spadkodawcę w ciągu jego życia darowizny podlegają zaliczeniu przy obliczaniu zachowku, a które nie.

Czytaj więcej...

Dziecko nienarodzone a jego prawo do dziedziczenia

Co do zasady dziedziczy tylko ta osoba fizyczna , która w chwili otwarcia spadku żyła i osoba prawna , która w chwili otwarcia spadku istniała.

Prawo cywilne czyni jednak wyjątek. Dotyczy on dziecka poczętego- tzw. NASCITURUSA.

Czytaj więcej...

Dziedziczenie - gdy spadkodawca nie ma dzieci

W braku zstępnych ( dzieci ) do spadku powołani są : MAŁŻONEK I RODZICE

Czytaj więcej...

Niegodność dziedziczenia a prawo do zachowku

 

Podstawy niegodności zostały podzielone na 3 grupy:

 

1. gdy spadkobierca (zapisobierca) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy

Czytaj więcej...

Rozwód/separacja a dziedziczenie

 Od dziedziczenia z ustawy wyłączony jest  " były małżonek ", tj.:

Czytaj więcej...

Spadki - dziedziczenie ustawowe

 Gdy brak testamentu, w pierwszej kolejności dziedziczą zstępni ( czyli osoby, dla których spadkodawca był ojcem lub matką) i małżonek spadkodawcy.

Czytaj więcej...