Kto powołuje zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy?

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

1)     małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub
2)     spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
3)     spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo
4)    zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny,
jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.
Czytaj więcej...

Czy przy zawieszonej działalności gospodarczej można ustanowić zarząd sukcesyjny

Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

Czytaj więcej...

Co to jest zarząd sukcesyjny / wpis do CEIDG

Uchwalona została długo-oczekiwana przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( u.z.s. )

 

Czytaj więcej...

Co dziedziczy małżonek? Zapis naddziałowy jako uprawnienie małżonka dziedziczącego z ustawy

Małżonek dziedziczący z ustawy może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. 

Określenie " ponad swój udział spadkowy" oznacza , że uzyskane przedmioty nie mogą ulec zaliczeniu na przysługujący mu udział spadkowy.

 

Uprawnienie to ( art. 939 kc ) powstaje przy spełnieniu następujących przesłanek:

Czytaj więcej...

Separacja faktyczna a obowiązek alimentacyjny

Ostatnio zdałam sobie sprawę, jak wiele kobiet nie uświadamia sobie wartości swojej pracy na rzecz rodziny. A przecież Prawo Rodzinne i Opiekuńcze stoi po ich stronie. 

Czytaj więcej...

Co dziedziczą dziadkowie? - czwarta grupa krewnych

Ostatnią grupą krewnych dochodzących do dziedziczenia z ustawy są DZIADKOWIE i ich ZSTĘPNI.

Chodzi o dziedziczenie po wnukach.

Czytaj więcej...

Jaki wpływ mają darowizny na wysokość zachowku?

Obliczanie zachowku może wydawać się skomplikowane. Warto zatem wiedzieć , które z dokonanych przez spadkodawcę w ciągu jego życia darowizny podlegają zaliczeniu przy obliczaniu zachowku, a które nie.

Czytaj więcej...

Dziecko nienarodzone a jego prawo do dziedziczenia

Co do zasady dziedziczy tylko ta osoba fizyczna , która w chwili otwarcia spadku żyła i osoba prawna , która w chwili otwarcia spadku istniała.

Prawo cywilne czyni jednak wyjątek. Dotyczy on dziecka poczętego- tzw. NASCITURUSA.

Czytaj więcej...

Dziedziczenie - gdy spadkodawca nie ma dzieci

W braku zstępnych ( dzieci ) do spadku powołani są : MAŁŻONEK I RODZICE

Czytaj więcej...

Niegodność dziedziczenia a prawo do zachowku

 

Podstawy niegodności zostały podzielone na 3 grupy:

 

1. gdy spadkobierca (zapisobierca) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy

Czytaj więcej...

Rozwód/separacja a dziedziczenie

 Od dziedziczenia z ustawy wyłączony jest  " były małżonek ", tj.:

Czytaj więcej...