Co dziedziczą dziadkowie? - czwarta grupa krewnych

Ostatnią grupą krewnych dochodzących do dziedziczenia z ustawy są DZIADKOWIE i ich ZSTĘPNI.

Chodzi o dziedziczenie po wnukach.

 

Dziadkowie dziedziczą, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie:

- małżonka

- zstępnych ( dzieci i ich dzieci)

- rodziców

- rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa

Dziadkowie wyłączają od dziedziczenia PASIERBÓW oraz gminę lub Skarb Państwa.

Dziadkowie dziedziczą niezależnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim  i niezależnie od tego w jaki sposób zostało stwierdzone ojcostwo lub macierzyństwo dziadków w stosunku do rodziców spadkodawcy.

1.       Jeśli żyją wszyscy dziadkowie po stronie ojczystej i macierzystej dziedziczą w częściach równych , czyli po  ¼

 

 

2.       Gdy jeden z dziadków lub niektórzy nie dożyją- w ich miejsce do dziedziczenia powoływani są ich zstępni. W takiej konfiguracji – żyjący dziadkowie i tak dziedziczą po ¼, a zstępni zmarłego dziadka dziedziczą w częściach równych to co by mu przypadało

 

3.       Gdy zmarły dziadek nie pozostawił zstępnych, jego udział w spadku przypada w częściach równych pozostałym dziadkom i powiększa udziały pozostałych dziadków spadkodawcy.

 

Pokrewieństwo  należy wykazać przez przedstawienie aktów stanu cywilnego.