Prawo administracyjne

  • reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie odwołań, zażaleń, skarg na decyzje administracyjne,
  • sporządzenie pism, wniosków lub innych dokumentów na potrzeby procedur administracyjnych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.