Prawo karne

  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym,
  • udział w przesłuchaniach,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego,
  • obrona oskarżonych w postępowaniach sądowych,
  • zastępstwo procesowe,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.