Prawo rodzinne

  • specjalizacja z zakresu podziału majątku, zniesienia współwłasności i podziału spadku
  • alimenty i ich egzekucja na terenie Polski i państw UE
  • sprawy o rozwód i separację 
  • sporządzanie pism procesowych i kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa kanonicznego przed sądami kościelnymi:
  • o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  • separację
  • dyspensę od małżeństwa niedopełnionego
  • udzielenie przywileju wiary