Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód i separację,
  • rozdzielność majątkowa (tzw. "intercyza"),
  • podział majątku wspólnego,
  • alimenty,
  • ustalenie ojcostwa,
  • kontakty z dzieckiem,
  • władza rodzicielska,
  • kompleksowe wsparcie prawne w omawianym zakresie.