Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest zawsze indywidualnie z Klientem.

Ustalając wynagrodzenie bierzemy pod uwagę rodzaj sprawy, stopień jej złożoności oraz niezbędny, do jej przeprowadzenia, nakład pracy.

Proponowane modele rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe -  ma zastosowanie w przypadku stałej obsługi prawnej. Jest to stała opłata miesięczna za określony umową katalog czynności.
  • wynagrodzenie godzinowe - stała stawka godzinowa. Wysokość całościowego wynagrodzenia za określone czynności uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin.
  • wynagrodzenie za zastępstwo procesowe - ustalane indywidualnie, w zależności od wartości przedmiotu sporu i nakładu pracy Kancelarii.