Prawo pracy

  • dochodzenie roszczeń od pracodawcy (przywrócenie do pracy, odszkodowanie) wynikających z niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, naliczenia nadgodzin, mobbingu, dyskryminacji, itp.
  • sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
  • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych,
  • świadectwa pracy,
  • dochodzenia odszkodowań od pracowników,
  • reprezentacji przed ZUS,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.